შენი ნაბიჯების ნაცნობი მელოდიით მოყოლილ ზღაპარს,

უცხო სიამაყით გაჯერებულ და გარდაცვლილ აღარ ნათქვამს,

ჩუმი თვალთვალით სათითაოდ გადათვლილ შენს ყველა წამწამს

საბნად შევკერავ, მოვქარგავ და სულს გავათბობ ყინვიან ზამთარს.