Image

ადევნებული მუსიკის ფონზე დროს ვითვლი ნაბიჯებით,

ქუჩის კუთხეში ჩამომჯდარი მზე ითხოვს მოწყალებას ცისარტყელისთვის,

ფერების საფულეს ვამოწმებ გრძნობებით და

შენთვის შემონახულ იისფერს მზეს ვჩუქნი დანანებით.